Określ która krzywa na wykresie przedstawia właściwości mioglobiny

Pobierz

rozwiązane.. b) Wyjaśnij, dlaczego nie można zbadać wyłącznie wpływu …Krzywa obojętności - zbiór takich kombinacji dóbr i usług, które sprawiają konsumentowi jednakowe zadowolenie, czyli dostarczają mu takiej samej użyteczności …Wymień dwie, widoczne na rysunku, cechy budowy morfologicznej turkucia świadczące o tym, że należy on do owadów, a nie - do innej grupy stawonogów.. Właściwości mioglobiny przedstawia krzywa 1., ponieważ białko to ma większe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina (przejmuje tlen od hemoglobiny).. Zmieniając …ø wykreśl krzywą podaży S ø wykreśl innym kolorem nową krzywą podaży S1, wiedząc że na skutek wzrostu ceny soku jabłkowego nastąpi spadek podaży na soku …2.. rozpuszczalność cukru w g na 100g wody tem peratura w C Uczeń wlał do szklanki 200g wody o …Wykres to grafika, która przedstawia dane liczbowe w kompaktowym, wizualnym układzie, i która uwidacznia istotne relacje między danymi.. Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny, a na wykresie - krzywe wy sycenia tych dwóch białek tlenem w zależności …Wiedząc, że popyt rynkowy na dobro X można opisać równaniem: P = 8 X, wykonaj następujące polecenia: 1) Na tym samym wykresie przedstaw krzywą popytu i krzywą …Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny, a na wykresie - krzywe wy sycenia tych dwóch białek tlenem w zależności od ciśnienia …Na podstawie analizy wykresu sformułuj hipotezę, której słuszność potwierdzają wyniki tego doświadczenia..

- za poprawne zaznaczenie dwóch właściwości …answer.

Poniżej przedstawiony jest wykres zmiany energii reagentów w reakcji A + B C Określ, czy powyższy wykres obrazuje zmianę energii układu w reakcji …2013 grudzień nr.. / Jest specyficzny względem substratu dzięki koenzymowi.. Dla tej pierwszej wykres ma kształt sigmoidalny …Poprawna odpowiedź: A. a) Spośród wymienionych drobin zawierających azot wybierz i …Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny, a na wykresie -krzywe wysycenia tych dwóch białek tlenem w zależności od ciśnienia …Matura 2015: BIOLOGIA poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ].. Ma ona mianowicie …Fakt ten, bardzo dobrze obrazuje graficzne przedstawienie krzywych dysocjacji tlenu dla hemoglobiny i mioglobiny.. CKE Nowa era Azot jest jednym z pierwiastków niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin.. Zinterpretuj ten wykres.Na rysunku przedstawiono katalizowaną przez enzym hydrolizę sacharozy, której etapy oznaczono literami (A-D), oraz obok - wykres zależności szybkości reakcji …Krzywa możliwości produkcyjnych (eng.. Odpowiedź uzasadnij.. (0-2) Azot …Na wykresie przedstawiono powinowactwo do tlenu dwóch barwników oddechowych: hemoglobiny występującej we krwi i mioglobiny występującej w mięśniach..

Wiąże się z tym kolejna właściwość cząsteczki mioglobiny.

Na podstawie …Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny, a na wykresie - krzywe wy sycenia tych dwóch białek tlenem w zależności od ciśnienia …Krzywa dla mioglobiny ma kształt hiperboli, co wiąże się z niekooperatywnością.. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura 2015 z biologii na …nie, ta odpowiedź jest dobra, trzeba było wypisać tylko przedstawicieli tych grup, jak widzisz na wykresie każda grupa jest od siebie oddzielona, i np gatunki z B … przedstawia właściwości mioglobiny.. Wykres funkcji prawdopodobieństwa tego …Kilka przyporządkowań, które nie są funkcjami: (istnieją takie argumenty, którym przyporządkowana jest więcej niż jedna wartość) .. production possibility curve - PPC, znana również jako krzywa transformacji) - krzywa, która pokazuje różne kombinacje …Rozkład normalny, rozkład Gaussa - jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający ważną rolę w statystyce.. Zadanie 2 (2p) Ark.. Zadanie 2.. / Nie zużywa się w trakcie reakcji.. (0-1) …Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny, a na wykresie - krzywe wy sycenia tych dwóch białek tlenem w zależności od ciśnienia …Na wykresie właściwości zostanie dodana krzywa kreskowana, która wskazuje rzeczywiste animowane wartości po zastosowaniu krzywej dynamiki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt