Jak zgłosić do zus ukraińca

Pobierz

Obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu.. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10.May 12, 2022Jan 25, 2022May 13, 2022Należy zwrócić uwagę, aby w punkcie 3.3 formularza PL-UA 1 przedłożonego do poświadczenia w jednostce ZUS podać numer jednolitego rejestru przedsiębiorstw Ukrainy, przedsiębiorstwa, do którego pracownik został oddelegowany, lub do którego przeniosła działalność osoba prowadząca działalność na własny rachunek.Zgłaszając do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego osobę, która podlega ubezpieczeniom, na dokumentach zgłoszeniowych powinno się umieszczać numer PESEL oraz NIP zgłaszanej osoby.. W bloku I "Dane organizacyjne" należy zaznaczyć "x" pole 01 "Zgłoszenie do ubezpieczeń".. Następnie należy wypełnić blok II "Dane identyfikacyjne płatnika składek", wpisując odpowiednie dane pracodawcy.Jun 1, 2022May 12, 2022Nov 29, 2021Apr 4, 2022Mar 15, 2022Mar 24, 2022Nov 29, 2021Mar 18, 2022Feb 24, 2022Mar 14, 2022Mar 10, 2022Aby możliwe było zatrudnienie Ukraińca bez zezwolenia (czyli na podstawie oświadczenia), pracodawca musi wypełnić stosowny druk (PSZ-OPWP) i złożyć go w powiatowym urzędzie pracy.. W oświadczeniu podaje się dane pracodawcy, cudzoziemca, okresy wykonywania pracy, wynagrodzenie brutto, wymiar etatu, rodzaj umowy, na podstawie jakiej będzie zatrudniony pracownik oraz PKD, jakiego zawód będzie dotyczył.1 day agoZgłoszenie przedsiębiorcy (CEIDG) Zgłoszenie spółki (KRS) Zgłoszenie rodzica zatrudniającego nianię; Zgłoszenie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego; Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń; Zgłoszenie ubezpieczonego / członka rodziny ubezpieczonegoMar 7, 20223 days agoMay 12, 2022 Obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu..

Zawierając umowę o pracę, pracodawca musi zgłosić Ukraińca do ZUS.

Pracownik z Ukrainy, którego zatrudniamy na umowę o pracę właściwie podlega pod takie same zasady rozliczania składek ZUS jak pracownik polski.. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie odnosi się w sposób szczególny do takich pracowników.. Mają także zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy.. Jeżeli osoba nie ma nadanego któregoś z tych numerów, to w zgłoszeniu należy podać serię i numer jej paszportu lub dowodu osobistego.May 11, 2022Dokument zgłoszeniowy ZUS ZUA powinien zostać wypełniony podobnie jak w przypadku pracownika - obywatela polskiego.. Zawierając umowę o pracę, pracodawca musi zgłosić Ukraińca do ZUS..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt