Tematyka godzin wychowawczych w klasie 1 technikum

Pobierz

wg Alachaszcz.. Pierwsza myśl, pierwsza odpowiedź - 6b Odkryj karty.. wysyłka w 48 godzin.. wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.. Przedmioty: geografia, biologia, chemia, fizyka mogą być realizowane w klasie I, II, III lub IV.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH Szczegóły Super User Prawo szkolne 11 październik 2016 Odsłony: 66088 Empty Drukuj E-mail; TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA TECHNIKUM ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017.. Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach drugich Technikum Nr 1PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE" KLASA I. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.. 4.Moje umiejętności-moje sukcesy.. 2 Wybór samorządu klasowego.. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.. DZ/ORELICEUM I GIMNAZJUM im.. PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY IITematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2021/2022.. 3-5 Opracowanie scenariusza uroczystości z okazji DEN.. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2013/2014 Realizacja tematów godzin wychowawczych może się zmienić w zależności od potrzeb i okoliczności III A- mgr Karolina Galewska III B - mgr Ewa Karbowska III c - Jolanta Hildebrandt III d - Robert KuligSzczęśliwi, którzy żyją wolnością.. Kultura osobista w klasie, w szkole, w .Przykładowe tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2016/2017: 1..

3.Tematyka godzin wychowawczych w klasie II Technikum.

Moje uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym.. Propozycje rodziców i uczniów - 2godz.. Specyfika zawodu hotelarza.. Tematyka godzin wychowawczych w klasie 1 Ti w roku szkolnym 2010/2011 Wrzesień 1.Poznajmy się.. edukacja prozdrowotna pogadanka z elementami uczeń:Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Liceum Technikum Godzina wychowawcza.. Cel: Zapoznanie się z zasadami Bhp, drogą ewakuacji w szkole.. Formy komunikowania się.. 2.Wybór samorządu klasowego i plan pracy wychowawczej w naszej klasie.. Uwrażliwienie młodzieży na problemy drugiego człowieka.. Wybór samorządu klasowego.. Scenariusze godzin .. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego.. Tworzymy grupę - ustalanie celów i reguł grupowych.• Zaangażowanie uczniów w pracach na rzecz szkoły; pomoc uczniów i ich wsparcie w utrzymaniu w szkole ładu i porządku • Udział uczniów przy podejmowaniu decyzji w prawie nagród i wyróżnień oraz przy wystawianiu ocen z zachowania Wychowanie przez kulturę: • Poszanowanie wzajemnej odmienności w zróżnicowanej jednostce klasowejprzypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie Godzina z wychowawcą Inne: Lekcje do dyspozycji wychowawcy : 1.. Manipulowanie świadomością.. Szkoła podstawowa, klasy: VII-VIII Szkoła ponadpodstawowa, klasy: I-IV Godzina wychowawcza Autor: Ewa Chłód Tytuł: Ja lalka Co uzyskasz po lekcji: Poznasz historię lalki Zapoznasz się z .Plan Pracy Wychowawczej TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASA 6 r. szk..

Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej.

Warszawa: WSiP, 2002.. Propaguję zdrowy i aktywny styl życia.Tematyka godzin wychowawczych w klasie I.. Negocjacje?. Jestem patriotą - szacunek dla symboli narodowych.. 6 Próba uroczystości z okazji DEN.nauczania (łącznie 16 godzin w pięcioletnim okresie nauczania).. Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, regionu, .. - Jak dbać o dobre relacje w klasie - szacunek i tolerancja każdego dnia.. Jak uważnie słuchać?. Wybór samorządu klasowego.. 6.1 Komentarz.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA VIII a wychowawca- Gabriela Żylis TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego .. tygod.). 5.asystencji wychowawczej jako konkretnego wyrazu gościnności, szacunku, przyjaźni, dyspozycyjności, zdolności oczekiwania; -położenie nacisku na tworzenie się grup, stowarzyszeń - które rozbudzają aktywność, odpowiedzialność i inicjatywę młodych.. Tematyka zajęć 1 Zapoznanie ze zmianami w WZO, przypomnienie treści Statutu Szkoły i innych dokumentów obowiązujących w szkole.. Dyrektor technikum ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany dany przedmiot, z zachowaniem tygodniowego wymiaru godzin określonego dla poszczególnych klas..

Bezpieczny w klasie.

sygn.. 2021/22 tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa plan zawiera 32 tematy; pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub spotkania wynikające z potrzeb klasy lub szkoły Kultura osobista hotelarza.. Normy i zasady szkolne - zbędne czy niezbędne.. - Jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach: namawianie do kupowania i zażywania narkotyków, wymuszenia, szantaż .Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy (0,5 godz.. Podstawy autoprezentacji.. Godziny do zagospodarowania.. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów.. Organizacja pracy na godzinach wychowawczych.. 2.Święto Odzyskania Niepodległości.. DZ/ORE 6.Zawody wokół nas.. DZ/ORE 5.Zdolności.. Pozycja TERMIN w PWP TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.. Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych w czasach Covid-19 ?. Tolerancja dla innych.. Kodeks i zasady klasowe.. Wybory Samorządu .4 days agoPlan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja edukacyjną celów) 1. dodaj do schowka do koszyka..

Podręcznik do religii dla klasy 1 liceum i technikum.

Lekcja organizacyjna.. 3.Cyberprzemoc.. 3.Regulaminy i zasady prawne w naszej szkole.. a) Uczenie młodzieży zasad współżycia w grupie i w społeczeństwie.1.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 2.. Religia 1.Aug 17, 2021Dec 3, 2021Zespół Szkół Nr 1. im.. Elżbieta Kondrak Ewelina Parszewska Krzysztof Mielnicki.. Bezpieczeństwo w szkole - zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w szkole.. Niebezpieczne nałogi -nikotyna, alkohol, narkotyki.. Cel: Tworzenie kodeksu grupy, omówienie zasad panujących w grupie.. Integracja zespołu klasowego.. Cele ogólne Nadrzędnym celem wychowania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniaTematyka godzin wychowawczych w klasie III Technikum L.p.. Wybór samorządu klasowego.. Dlaczego!. Troska o środowisko naturalne.. Każde z opracowań zawiera na wstępie część teoretyczną, umożliwiającą nauczycielowi zgłębienie tematu lekcji.. Ocena: 5/5.. Realizacja wybranych działań profilaktycznych - 2 godz. ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw.. Higienaosobista, rozwój fizyczny i psychiczny w okresie dojrzewania.. Październik 1.Standardy wymagań na egzamin zawodowy o profilu technik informatyk.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH Super User Prawo szkolne 11 październik 2016 Odsłony: 64978 TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA TECHNIKUM ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017 TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY .. Klasa 4 Klasa 5 Klasa .. Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Gimnazjum Liceum Technikum Angielski Biologia Chemia Fizyka Francuski Geografia godzina wychowawcza Historia .1.. Jesteśmy bezpieczni w szkole - zasady Bhp.. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.. Bezpieczeństwo w sieci .. Uzdolnienia.. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania.. Przypomnienie treści podstawowych dokumentów szkolnych, praw i obowiązków ucznia, kryteriów oceny z zachowania.. Co nas łączy - prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt