Internet zagrożenia i korzyści scenariusz zajęć

Pobierz

Uczniowie mogą swoje pomysły zapisad na tablicy.. Czas trwania zajęć Zajęcia przewidziane są na jedną godzinę dydaktyczną (45 minut).Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały .. 4.temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Bełkot.. Cele: - zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem oraz konsekwencjami stosowania cyberprzemocy i sposobami zapobiegania jej oraz radzenia sobie z nią,Autor:Edyta Palicka.. Kształtowane kompetencje kluczowena lekcji.. Dostępność wszelkiej wiedzy to szczytne hasło, tracące swój sens w obliczu faktycznego .. szkoła ponadpodstawowa, klasa 1.. Internet - swoboda i odpowiedzialność / Tomasz Dróżdż // Częstochowski Biuletyn Oświatowy.. Sprawdź na mapie zasięgu gdzie jest możliwa transmisja GRPS, a gdzie EDGE.. Pozostało jeszcze 97 % treści.BEZPIECZNY INTERNET - SCENARIUSZ KL. V Temat: Bezpieczny Internet - poznajemy zasady netykiety Cele ogólne: zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie niesie Internet, zapoznanie uczniów z zasadami netykiety zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Sieci Cele operacyjne: Uczeń: wie jak zachować się w sytuacjach zagrożenia,Scenariusz zajęć w przedszkolu "Bezpieczeństwo w Internecie" Grupa wiekowa: 3 - 6-latki Cele ogólne: • Uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą czekać na nie w Internecie • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu Cele szczegółowe: DZIECKO: - wie, co to jest Internet, - zna korzyści, jakie można uzyskać z korzystania z Internetu, - jest świadome zagrożeń .Przebieg zajęć: 1.Powitanie uczniów..

Scenariusz zajęć.

Ćwiczenie 2.4 Wymień wady i zalety mobilnego dostępu do Internetu.. 3.Rozmowa z uczniami na temat zalet i korzyści wynikających z korzystania z Internetu: - burza mózgów: dzieci podają propozycje, które nauczyciel zapisuje na .Szersze zagadnienie: internet i komputer - bezpieczeństwo.Czas realizacji: dwa razy po 45 minut.Główny cel lekcji: zapoznanie uczniów z najważniejszymi korzyściami i zagrożeniami przy pracy z komputerem.Cele szczegółowe:Uczeń -- wymienia najważniejsze przykłady korzyści i zagrożeń w pracy z komputerem;Scenariusz lekcji wychowawczej.. Nauczyciel prowadzący rozpoczyna dyskusję wśród uczniów na temat, korzyści, wynikających z Internetu.. - 2008, nr 3, s. 52-55Scenariusz Autor .. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.. Uczeń przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować.. Dla uczniów .kategoria: scenariusz lekcji Komputer a przyjaźń autor: Izabela Orzepowska kategoria: konspekt lekcji Operacje na blokach tekstowych autor: Izabela Orzepowska kategoria: konspekt lekcji Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas trzecich "Nauka z komputerem" autor: Izabela Orzepowska kategoria: plany pracy • Zna zasady debaty.Konspekt lekcji "Internet" Temat: Internet Czas: 2x45 minut ..

Przebieg zajęć.

Rzepecka-Stenka R.: Otchłań złości.. - uzależnienie.. Pierwsza będzie zajmowała się bezpieczeństwem, a druga anonimowością w internecie.. - szybki sposób na zabicie czasu.. Temat: Zasady bezpiecznej pracy w Internecie.. Grupa: 4,5,6 - latki.. Centrum Informacji" 2013, nr 2, s. 17-18.. Jednocześnie niesie za sobą potencjalne zagrożenia - jest nim m.in. przemoc w Internecie.. Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzie .Zagrożenia korzystania z internetu: - konkurencja dla bibliotek (książki można czytać w internacie lub pobierać na komputer) - zapominanie o gramatyce.. Uczestnicy i uczestniczki dzięki udziale w grze symulacyjnej poznają korzyści i zagrożenia płynące z anonimowości w internecie.. • Posługuje się Nickiem.. wymagana wiedza cele zajęć Podczas korzystania z Internetu zawsze należy pamiętać, by strzec się przed niebezpieczeństwami.. Styczeń .. (filmy i scenariusze zajęć) .. "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci" - konkurs na rymowankę lub wierszyk.Uczeń potrafi wymienić zagrożenia wynikające z nadmiernego używania Internetu w komputerze i innych urządzeniach mobilnych.. Następnym elementem lekcji jest przedstawienie problemu, jakie zagrożenia niesie za sobą sied i na jakie zagrożenia narażony jest nastolatek..

Temat zajęć: Bezpieczny Internet.

"Biblioteka w Szkole" 2012, nr 11, s. 17.. (ZAPLĄTANI W SIEĆ) ; (ZAGROŻENIA CYFROWEGO ŚWIATA) Korzystanie z Internetu staje się powszechne i wpływa na zmianę sposobu komunikacji.. kl. I-VI SP 90 minut (2 x 4) cele zajęć Poszerzenie wiedzy na temat• Umie wymienić zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet.. Wejdź na stronę dostawcy Internetu oferującego dostęp mobilny.. Internet - od możliwości do uzależnień / Sylwia Jaskuła // Pedagogika Społeczna.. Scenariusz spotkania.. Uczeń wie, gdzie może się zgłosić w przypadku dostrzeżenia problemu związanego z nadużywaniem Internetu.. Prócz podanych powyżej zagrożeń internet ma także swoje zalety.Internet - korzyści i zagrożenia / Ewa Gałązka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy.. Zajęcia zwracają uwagę na to, że poczucie anonimowości jest często pozorne, a także na rolę, jaką anonimowość może odgrywać w działaniach .Przygotowanie ankiety "Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie" dla rodziców oraz "Korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu" dla uczniów.. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.. CELE OGÓLNE: - uświadomienie uczniom zagrożeń, na które są narażone w wirtualnym świecie, - promocja bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 45 minut CELE ZAJĘĆ: Cele ogólne •wskazanie sposobów efektywnego korzystania z Internetu, •uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym..

Temat zajęć .

CELE SZCZEGÓLOWE: Uczeń:-wie, czym jest Internet, - zna swoje prawa i obowiązki, jako użytkownika Internetu,SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ Temat zajęć: Ciemna strona komputera Cel ogólny zajęć: Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z komputera Cele szczegółowe: Uczeń pozna funkcje Internetu; korzyści płynące z prawidłowego korzystania z Internetu;Do prowadzenia zajęć wymagana jest jedynie podstawowa znajo- mość specyfiki Internetu.. Jaki jest .Scenariusz zajęć - 90 min Liczba uczestników: 1 klasa szkolna Materiały potrzebne do realizacji zajęć: materiał "W Sieci" zarejestrowany na płycie DVD lub pobrany z serwisu POWITANIE UCZNIÓW 5 MIN Nauczyciel wita uczniów i informuje ich, że zajęcia dotyczyć będą Internetu.Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały .. Wskaże on również, gdzie można szukać pomocy i wsparcia, jeśli ktoś uzależnił się od internetu.. Cele operacyjne Uczeń: •wymienia korzyści wynikające z surfowania w Internecie, •wskazuje zagrożenia, jakie może napotkać korzystając z Internetu, •rozumie ryzyko niebezpiecznych .Scenariusz lekcji wychowawczej,,Wirtualny świat- szanse i zagrożenia" Obszar tematyczny: Bezpieczeństwo cyfrowe.. • Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z Internetu; znaleźć alternatywne źródło spędzania wolnego czasu.. - hakerzy.. Uczeń przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować.. Przedstawiamy scenariusz zajęć dla uczniów, który pomoże im zrozumieć, jakie zagrożenia niesie internet.. temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Bełkot.. Surfowanie w sieci jest bezpieczne, gdy jesteśmy świadomi, jakie zagrożenia możemy napotkać, a także jak sięPodręcznik zawiera scenariusze zajęć dotyczących .. żalne zalety Internetu nie zawsze bronią się same.. Ogólny cel kształcenia .. Podziel grupę na 2 podgrupy.. CELE OGÓLNE: - zapoznanie dzieci z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą dostęp do Internetu, - zapoznanie dzieci z korzyściami, jakie płyną z dostępu do Internetu, - rozwijanie zainteresowania .Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały .. umieją odróżnić działanie obywatelskie od szkodliwego przeszkadzania i obrażania w internecie.. Aby zadbać o siebie podczas surfowania w sieci, należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera i internetu, a następnie przestrzegać tych zasad.Luberda M.: Zagrożenia i korzyści w pracy z komputerem i internetem.. Browsing, wirtualne zagrożenia [PDF], [dostęp: 22 .2.. Poniżej zaprezentowano .Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały .. • Wyjaśnia, dlaczego nie wolno podawać swoich danych osobowych i innych informacji o sobie w Internecie.. Zapoznanie się z korzyściami i zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem energetyki jądrowej.. - łatwy dostęp do pornografii.. Film dotyczy tzw.Bezpieczny internet - konspekt zajęć z wykorzystaniem technologii multimedialnej.. "Biblioteka w Szkole" 2011, nr 10, s. 20.. Jeśli są do tego warunki (komputer połączony do internetu i rzutnik), można pokazać, gdzie różne strony .5.1, wersja językowa: polski, obraz 4:3, kolor, interaktywne menu + scenariusz lekcji.. Zagrożenia W Internecie istnieje wiele potencjalnych zagrożeń, na które narażone jest każde dziecko.. Wraz z rozwojem internetu i jego możliwości powstają wciąż nowe zagrożenia, które spra- wiają, że nie możemy czuć się w sieci w stu procentach bezpiecznie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt