Sprawozdanie awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego przedszkole

Pobierz

Podgląd.. Starałam się sprostać wymaganiom, które nałożyłam na siebie w planie rozwoju zawodowego.Sep 9, 2020May 19, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. OSTATNIA AKTUALIZACJA: .. 30.01.2016.. Wprowadzenie.. Dyrektora placówki oświatowej: mgr Elżbieta Lorenc-Mytnik Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Poszerzanie zakresu wiedzy.Ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego N. P.. Pytanie: Nauczyciel realizujący staż na nauczyciela kontraktowego nie uzyskał kwalifikacji pedagogicznych do 31 maja 2022 r. Uzyska je dopiero 31 sierpnia.. Czy powinien złożyć sprawozdanie za okres stażu i otrzymać ocenę dorobku zawodowego?Mar 31, 2022Gminne Przedszkole Stara Kamienica 71 58-512 Stara Kamienica Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy tj. od 01.09.2020r.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r. Został wydłużony o 61 dni w związku z nieobecnością moją w pracy na skutek choroby.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek..

Nawojowa Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Zielińska.

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. LubinSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 01.09.2017 - 17.04.2020 Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej i wymagającej pracy.. Plan rozwoju zawodowegoWzór zaświadczenia - awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego Wzór zaświadczenia Idź do góry Klauzula informacyjna Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:Awans zawodowy stał się dla mnie kolejnym wyzwaniem i zdopingował mnie do podnoszenia swoich kwalifikacji, których zaletą jest to, iż ściśle łączą się z praktyką..

Awans zawodowy Nauczycieli.

Realizując to zadanie: zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r)PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Kawka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Nazwa placówki: Przedszkole nr 17 w Chorzowie ul.Kasprowicza 1 41-503 ChorzówDec 1, 2021SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaNauczyciel.. OSTATNIA AKTUALIZACJA:13.05.2015.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego 4 listopada 20104 listopada 2010 Grazyna Sikorra Cele awansu: Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami pracy i szkoły..

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Drukujemy stronę tytułową, za nią umieszczamy zaświadczenia dyrektora.. Dodaj do koszyka.. Podstawą prawną osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi:4 days agoSprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego 31 grudnia 2011 bozenazabrze Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2 Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego- kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem oraz - kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.. Jestem absolwentką Uniwersytetu im.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Dokument do pobrania zawiera 21 stron przykładowego sprawozdania z najczęściej podejmowanych przez nauczycieli mianowanych działań na stopień nauczyciela dyplomowanego.. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Zadania organizacyjne 1.. Działania przypisane są do wymagań zgodnych z rozporządzeniem z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni .Jun 7, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneData publikacji: 23 czerwca 2022 r. Poleć znajomemu..

- 01/09/2021 Imię i nazwisko nauczyciela: mgr N. P.

Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji (w tym roczne sprawozdania podsumowujące pracę w danym .Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań za okres stażu.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.2 days agoPOZNAWANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO Złożenie wniosku o otwarcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09.2010r.. Uważam się za nauczyciela poszukującego i kreatywnego.Sprawozdania z nadzoru; Inne narzędzia nadzoru; ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt