Badanie rezonansu w szeregowym obwodzie lc

Pobierz

Postać równania drgań wymuszonych .. Dla układu R 1 LC 2BADANIE OBWODU SZEREGOWEGO RLC BADANIE OBWODU SZEREGOWEGO RLC 1) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości szeregowego obwodu RLC oraz zachodzących w nim zjawisk.. Rys.1 Schemat układu do badania zjawiska rezonansu w szeregowym obwodzie RLC.Zjawisko rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC zostało zatem prawidłowo zbadane.. Download "Rys.1 Schemat układu do badania zjawiska rezonansu w szeregowym obwodzie RLC.". Fizyka atomowa; P2-F1.. Badanie kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła od stężenia wodnego roztworu cukru.. ównanie różniczkowe drgań wymuszonych.. PYTANA KONTOLNE.. PYTANIA KONTROLNE 1.. Wyznaczanie szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika metodą termiczną (termistor).. Uniwersytet.. Wstęp.. Drgania wymuszone to takie drgania, w .BADANIE REZONANSU PR DU PRZEMIENNEGO W SZEREGOW YM UKŁ ADZIE RLC Zagadnienia: 1.. W obwodzie przedstawionym na rys.1 kondensator został naładowany ładunkiem q0.. W trakcie pomiarów utrzymywać stałą wartość napięcia zasilaniaRezonans występujący w obwodzie, w którym elementy R, L, C są połączone szeregowo, nazywamy rezonansem napięć.. Gdy w chwili t = 0 zamkniemy obwód, to kondensator zacznie się rozładowywać i zmieniający się prąd rozładowania spowoduje powstanie w cewce siły elektromotorycznej samoindukcji.Plik Badanie Rezonansu RLC NASZE.docx na koncie użytkownika helioas • folder Fizyka Laborki • Data dodania: 14 cze 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Drgania harmoniczne mogą być obserwowane w dwóch typach obwodu elektrycznego RLC, szeregowym oraz równoległym, które zostały przedstawione na rys. 1..

Badanie rezonansu w szeregowym obwodzie LC.

Generatory sinusoidalne LC, RC: .. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem rezonansu napięć w obwodzie szeregowym RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym i prostokątnym.. Zjawisko rezonansu napięć występuje w gałęzi szeregowej RLC i polega na tym, że przy określonej częstotliwości sygnałów w obwodzie , zwanej częstotliwością rezonansową, napięcie na cewce oraz na kondensatorze są równe co do modułu, a .P2-E2.. Podstawowe pojęcia: Strumień magnetyczny.. Badanie zjawiska Halla.. Wyznaczanie pojemności i indukcyjności metodą techniczną.. Dobroć układu o wartości 2,96 nie jest szczególnie wysoka (od niektórych układów elektronicznych oczekuje się, aby ich dobroć wynosiła kilka- dziesiąt) - świadczy to głównie o istotnym wpływie oporu czynnego na całkowitą impedancję układu.BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU RLC data wykonania I.Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C. II.. Tomasz Paszkowski;1.. Dla każdej zadanej częstotliwości f podanej w tabeli dokonać z pomiarów: ULR, UC oraz I przy napięciu generatora U = …….. Elektryczność i magnetyzm.. REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY.. Warunek rezonansu w szeregowym układzie LC, 4.sprawozdanie e6 badanie zjawiska rezonansu obwodzie prądu zmiennego rlc lc cel ćwiczenia..

Badanie drgań relaksacyjnych w obwodzie RC ...

Równanie różniczkowe drgań wymuszonych 2.. BADANIE REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE LC NALEŻY MIEĆ ZE SOBĄ: kalkulator naukowy, ołówek, linijkę, papier milimetrowy.. BADANIE REZONANSU NAPIECIA W OBWODZIE LC, Pracownia fizyczna, Moje przygotowania teoretyczne 03.03.2009r.. Fizyka II (03 13 0047 00) Przesłane przez.. W ćwiczeniu należy zaobserwować charakterystyki częstotliwościowe .W obwodzie badanym dla zadanych wartości L i C należy zbadać wpływ częstotliwości podstawowej harmonicznej napięcia wymuszającego prostokątnego na kształt chwilowej wartości prądu oraz napięć ULi UC.. Obwód rezonansowy MRA-2.. W skład zestawu pomiarowego wchodz ą: 1. generator funkcyjny SFG-2110 2. miernik uniwersalny MERATRONIK V 640 3. obwód RLC w obudowie 4.. Podstawowe wielko ci charakteryzuj ce obwody elektryczne z pr dem przemiennym.. Wykaz zagadnień do przygotowania ćwiczenia.. 2 przewody koncentryczne z wtykami BNCWprowadzenie Ze zjawiskiem rezonansu najłatwiej jest zapoznać się doświadczalnie w szeregowym obwo- dzie RLC, zasilając go z generatora o regulowanej w odpowiednim zakresie częstości, a badając za pomocą oscyloskopu umożliwiającego pracę w trybie XY (patrz rys.1).. W sumie to można.Ćwiczenia z elektrotechniki.. Obwód składa się z płyty PCB z elementami RLC umieszczonej na obudowie z wejściami/wyjściami elektrycznymi..

Badanie zjawiska rezonansu w obwodzie prądu zmiennego RLC i LC.

Aby zdefiniować SEM samoindukcji należy najpierw wiedzieć, co to jest strumień magnetyczny.Rys.2 Szeregowy obwód RLC Pr ąd zespolony, płyn ący w szeregowym obwodzie RLC przedstawionym na rysunku 2, wyra ża si ę stosunkiem napi ęcia zespolonego do impedancji obwodu: + − = = C R j L u z u i ω ω 1 (11) W zale żno ści od cz ęstotliwo ści źródła w obwodzie przewa ża reaktancja indukcyjna XL = ωLZJAWISKO REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO Jadwiga Szydłowska i Marek Pękała Jednym z przykładów układów drgających jest układ elementów składający się z cewki L, kondensatora C i opornika R połączonych szeregowo.. Schemat obwodu do badania rezonansu w szeregowym układzie RLC W celu zaobserwowania rezonansu szeregowego montujemy układ pomiarowy składający się z generatora, zestawu elementów RLC połączonych szeregowo, miliamperomierza i miernika częstotliwości z funkcją jednoczesnego odczytu napięcia.. BADANE EZONANSU W SZEEGOWYM OBWODZE LC NALEŻY MEĆ ZE SOBĄ: kalkulator naukowy, ołówek, linijkę, papier milimetrowy.. Dobroć układu wyrażana jest bez jednostki.. Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu metodą poprzecznego pola magnetycznego (lampa Thomsona).. 2) Podstawy teoretyczne W szeregowym połączeniu elementów RLC mogą wystąpić trzy przypadki, związane z rozkładem napięć na poszczególnych elementach.Badanie rezonansu w obwodzie szeregowym RLC prądu zmiennego Przyrządy: 1..

3.Rys.1 Schemat układu do badania zjawiska rezonansu w szeregowym obwodzie RLC.

Rys. 1 Obwód rezonansowy RLC, a) szeregowy, b) równoległy W ćwiczeniu badane będą drgania wymuszone w obwodzie rezonansowym z tłumieniem.. Ćwiczenie nr 49 BADANIE REZONANSU NAPIĘCIA W OBWODZIE PRĄDU ZMIENNEGO LC I.. Badanie drgań relaksacyjnych w układzie RC.. Co to jest oporność czynna, bierna i pozorna?. zbadać częstości rezonansowe, szerokości połówkowe oraz względne .. Bardziej szczegółowoRys.1.. P2-F3.BADANIE REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE LC.. Częstotliwość f podaną w zW ćwiczeniu bada si ę zjawisko rezonansu zachodz ącego w obwodzie RLC pod wpływem harmonicznie zmiennego napi ęcia wymuszaj ącego.. 1 Ćwiczenie A BADANI ZJAWISKA ZONANSU W OBWODZI I. el ćwiczenia: zapznanie ze zjawiskiem reznansu, z metdą pmiaru natężenia prądu i różnicy az scylskpem, wyznaczenie .rezonans szeregowy i równoległy w obwodach RLC Może zacznij od teorii, potem wskaż jakieś przykłady i dokonaj jakiejś dokładniejszej analizy tego zjawiska a na koniec zaprojektuj i wykonaj jakieś układy, które umożliwią badanie zjawiskarezonansuw praktyce (np. na pracowni elektronicznej), zrób do tego dodatkowo dokumentacje itp.. Obwód LC - elektromagnetyczny oscylator harmoniczny swobodny.. Od czego zależy reaktancja wypadkowa połączenia szeregowego elementów L i C?. Zbadać zależność prądu I płynącego w obwodzie R 1 LC 2 od częstotliwości f w zakresie 1000r 1000,f r Hz, co 200 Hz.. W szczególności zaobserwować powyższe przebiegi przy wartościach częstotliwości zasilania f, odpowiednio równych: 1) f=fo 2) f= 3 1 fo 3) f>foPlik [Fizyka] Badanie rezonansu w szeregowym obwodzie LC.docx na koncie użytkownika aenyeweddien91 • folder Fizyka • Data dodania: 19 maj 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Schemat układu do badania rezonansu w obwodzie szeregowym RLC 2.2.. Ustawić przełącznik P w poz. 1.. Badanie rezonansu w szeregowym obwodzie LC.. W obwodzie szeregowym dobroć układu to stosunek napięcia na elemencie reaktancyjnym do napięcia na elemencie rezystancyjnym.. Jeżeli w takim zamkniętym obwodzie elektrycznym płynie prąd to jego wartość zmienia się sinusoidalnie w czasie.Przedstawia wirtualny obwód do badania drgań harmonicznych w obwodzie RLC szeregowym lub równoległym (w zależności jaki obwód został wyciągnięty z magazynku) z rys. 5 oraz rys. 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt