Zeszycie uzupełnij luki

Pobierz

w każdą lukę możesz wstawić maksymalnie 3 wyrazy .. Uwaga!. Można to zrobić na różne sposoby: poprzez wycięcie i wklejenie brakujących części, oznaczenie pustych miejsc odpowiednią cyfrą albo przez wypełnienie braków w ilustracji własnoręcznym rysunkiem.Stwórzcie i opowiedzcie wspólnie historię, w której zastosujecie wszystkie związki frazeologiczne i słowa z poprzednich ćwiczeń.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Logopedia Utrwalanie głosek.. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1, Podręcznik Strona 18 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Indywidualne 1. we are interested Pokaż więcej.głoska S w zdaniach Brakujące słowo.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W Republice Rzymskiej władza należała do ______ , sprawowana była przez przedstawicieli społeczeństwa ( wolnych mężczyzn).. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Społeczeństwo rzymskie tworzyli: - ___________ - członkowie najznaczniejszych rodów w mieście; - ___________ - reszta obywateli Rzymu.uzupełnij luki: 1. indukcja elektromagnetyczna to zjawisko wzbudzania .. w obwodzie umieszczonym w zmiennym .. Zadaniem dziecka jest dopasowanie odpowiednich fragmentów układanki do pustych miejsc w ilustracji.. Głoska C w zdaniach.. Często podr óż uje.. Rozwiązanie zadania 11 z książki Język angielski.. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Powstałe wyrazy zapisz w zeszycie.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Utwórz nowe wyrazy zastąp jedną ze spółgłosek dźwięcznych jej bezdźwięcznym odpowiednikiem.Apr 24, 2021Dec 9, 2021 1. dangerous Odpowiedź na zadanie z Język angielski.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Uzupełnij luki w tekście - pożar kl.1 Brakujące słowo.Uzupełnij luki w tekście - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.Uzupełnij luki w zdaniach, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. PRZYMIOTNIK.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zadanie 3.. 2021-05-05 14:01:12; Uzupełnij luki w zdaniach (geo) : 2011-01-13 21:56:10; Uzupełnij luki w podanych w zdaniach jednym wyrazem.Dla ułatwienia w nawiasach zostały podane części mowy .. w każdą lukę możesz wstawić maksymal.. Question from @Juliatosia25p1vzyt.. 3 Wybierz poprawną odpowiedź: A lub B.W zeszycie uzupełnij luki zgodnie z treścią zdań wyjściowych w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy plis na jutroW zeszycie uzupełnij luki zgodnie z treścią zdań wyjściowych w każdą Luke możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy daje najW zeszycie Uzupełnij luki w zdaniach jednym wyrazem utworzonym od podanego słowa tak aby zdania były poprawne gramatycznie i logicznieUzupełnij dialog.. Klasa 7 Angielski Brainy 7 Unit 5..

W zeszycie uzupełnij luki zgodnie z treścią zdania wyjsciowego.

wg Moowka.. Wzbudzony .. ma zawsze taki kierunek, że wytworzone przez niego pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie, która go .. (np. hamuje ruch magnesu) 2.Zmiana kierunku przepływu prądu powoduje .. się igły magnetycznej .. .Uzupełnij go wyrazami z ramki.. W wolnych ch wila ch wspólnie z G rz esiem od świtu do zmie rz chu łowią ryby.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).W zeszycie uzupełnij luki zgodnie z treścią zdania wyjsciowego.. te.at; my.l; s.opień, pla.cek, Przeczytaj po cichu kawałki wyrazów.. 2 Uzupełnij luki w tekście przymiotnikami Brakujące słowo.. plc; wgn; błk, Przeczytaj po cichu kawałki wyrazów.Ćwiczenia - UZUPEŁNIJ OBRAZEK.. Druga osoba kontynuuje rozpoczęty wątek, wykorzystując w swojej .Uzupełnij luki w zdaniach.. Dziewczynka zawsze z niecierpliwością czeka na jego powr ó t. On te ż tęskni za dwoją c ó reczką i p rz esyła jej piękne widok ó wki.. 2012-09-19 16:34:35; Uzupełnij tekst .Uzupełnij dialogi.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Pierwsza osoba tworzy jedno zdanie złożone, które rozpoczyna od słowa słońce, i kolejne zdanie z wybranym związkiem wyrazowym.. Uzupełnij je dwiema samogłoskami i zapisz pełne wyrazy..

Brainy 7 Unit 5 - uzupełnij luki w tekście Brakujące słowo.

Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1 - strona 18 Klasa 8 szkoły podstawowej Przedmiot Język angielski Wybierz książkę Język angielski.. 4.Uzupełnij luki w wyrazach wstawiając odpowiednie litery.. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat przedstawienia teatralnego w parku.. Ćwiczenia są na dwóch poziomach trudności: 1. dobierz słowa, by uzupełnić luki - ćwiczenie łatwiejsze.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Głoski szumiące w zdaniach Odkryj karty.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1Uzupełniamy luki: Tatuś H ani jest maryna rz em.. Uzupełnij luki w tekście przymiotnikami Brakujące słowo.. Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. 1. came up with Odpowiedź na zadanie z Język angielski.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. wg Agatakordalska.. Tata G rz ego rz a jest handlowcem.. Uwaga!. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl W zeszycie uzupełnij luki w odpowiedzi (.. )- Zadanie 2: Język angielski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt