Spożycie mleka w polsce 2016

Pobierz

Z badań przeprowadzonych przez GUS i IERiGŻ-PIB wynika, że w latach 2015-2016 spożycie artykułów mleczarskich notuje wzrost, w 2016 r. np. o 4,5%.. Na dalszych pozycjach znajdują się Niemcy, Francja i Wielka Brytania.Struktura popytu na produkty rolne w Polsce.. Ceny drobiu w Polsce (27.03.2022) 2022-04-08.. W Unii Europejskiej podaż mleka do skupu, po dynamicznym wzroście w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r., od czerwca 2016 r. utrzymywała się na poziomie niższym niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego .Jednak według dostępnych danych KE w okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. skupiono prawie 130 mln ton mleka, o 1,2% więcej niż w tym samym okresie 2015 r.Aktualnie bilansowe spożycie nabiału na jednego mieszkańca to 219 litrów na osobę.. Z badań przeprowadzonych przez GUS i IERiGŻ-PIB wynika, że w latach 2015-2016 spożycie artykułów mleczarskich notuje wzrost, w 2016 r. np. o 4,5 proc.. W efekcie zwiększyłsię teżudziałnaszego kraju w unijnej produkcji.. Obowiązujące już ponad rok rosyjskie embargo, zniesienie kwot mlecznych i niskie ceny surowca na świecie, mocno podkopały polski eksport mleka i wyrobów pokrewnych.W zeszłym roku spożycie mleka wzrosło do 228 litrów na osobę.. Statystyczny Polak spożywa 222 litry mleka w ciągu roku i zjada 4,7 kg masła.Rynek mleka w Polsce Produkcja mleka należy do najważniejszych gałęzi gospodarki rolnej w Polsce..

Jak spożycie mleka i masła w Polsce ocenia GUS?

W 2014 r. jego spożycie wyniosło 3,26 litra miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym i było o 43,5 proc. mniejsze niż w 1999 r., kiedy kształtowało się na poziomie 5,77 litra.W 2016 roku polskie mleko musi popłynąć daleko Redaktor: Marian Ciszewski 1 grudnia 2015 Kilkanaście minionych miesięcy nie należało do najłatwiejszych dla branży mleczarskiej.. inflacja) 15.06.2022.. Informacja sygnalna.. Skup zbóż według GUS.. 2016 III V VII IX XI I 2017 III V VII IX XI I 2018 III V VII IX XI I 2019 III V l Ceny skupu mleka w Polsce w latach 2013-201915.06.2022.. Dzieje się tak ponieważ, surowce rolne są przeznaczane nie tylko do spożycia przez ludność .Największym producentem mleka krowiego w Europie są: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska 41.. 2016 rok był trudnym okresem dla całej branży mleczarskiej.. W okresie styczeń - listopad 2019 r. w UE skupiono 145 367,4 tys. ton mleka, tj. o 0,4% więcej niżSpożycie nabiału rośnie w Polsce do 219 l /osobę 1 czerwca 2017 wróć do listy informacji » Po chwilowym spadku spożycia mleka w 2014 r., Polacy znów przekonali się, że warto pić .. Ich spożycie w 2016 r. wzrosło znacząco, bo aż o 5,9%.. Biorąc jednak pod uwagę dane z 2005 roku, zainteresowanie mlekiem wśród konsumentów wzrosło o 50 litrów.Według danych GUS, w latach , konsumpcja mleka pitnego w gospodarstwach domowych w Polsce charakteryzowała się dość dużą dynamiką spadku..

Spożycie mleka w Polsce wynosi 3,15 litry na osobę/miesiąc (GUS, 2016).

Wskazują kolejny wzrost, co prawda nie tak duży, bo o ok. 1%.Wg przewidywań analityków BZ WBK w całym 2015 r. wolumen eksportu będzie wyższy właśnie w odniesieniu do mleka płynnego, ale również masła i serów.. W porównaniu do 2016 roku przeciętna konsumpcja białego surowca wzrosła, choć zaledwie o 1 litr.. Nastąpił wówczas znaczny spadek pogłowia krów i cen skupu mleka, a tym samym pogorszyła się opłacalność produkcji.Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 7 716,2 tys. ton mleka tj. o 1,1% więcej niż w 2018 roku, sta-nowi to 63,4% całego mleka skupionego w UE.. Prognozy na ten rok też są optymistyczne.. 2022-04-08.Ceny skupu mleka w Polsce W Polsce ceny skupu mleka surowego w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2019 r., podobnie jak na rynku unijnym, wykazywały spadek.. Z badań przeprowadzonych przez GUS i IERiGŻ-PIB wynika, że w latach 2015-2016 spożycie artykułów mleczarskich notuje.Aktualnie bilansowe spożycie nabiału na jednego mieszkańca to 219 litrów/osobę*.. 1,3% niż rok wcześniej Sześciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska oraz Włochy) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 9 619,9 tys. ton mleka, stanowi to 68,7% ca-łego mleka skupionego w UE.Sep 13, 2021Spożycie żywności w Polsce..

W porównaniu z 2016 r. produkcja mleka wzrosła w 2017 r. o ok. 5,5%.

Co o najbliższej przyszłości mówią specjaliści?. Pod względem produkcji mleka Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej.. Były one jednak wyższe niż przed rokiem.. Rynki produktów roślinnych Poziom spożycia poszczególnych artykułów żywnościowych przez gospo-darstwa domowe nie zawsze stanowi główną determinantę krajowego popytu na produkty rolne.. W latach 2010-2019 wolumen produkcji produktów świeżych(np. mleko płynne,śmietana,maślanka,mleko acidofilne) zwiększyłsięw Polsce o 18%, do 2,9 mln t.Spożycie mleka Jak wynika z danych IERiGŻ - PIB, w 2015 r. bilansowe spożycie mleka wraz z mlekiem przeznaczonym na przetwory, ale bez mleka przerobionego na masło, w wyniku niższych ce.. Optymistyczny scenariusz na polskim rynku mleka Ponadto, opłacalność eksportu już spadła, ponieważ złoty błyskawicznie odzyskuje siły.Jun 3, 2022mlecznych.. Nie wzrośnie również, a nawet zmniejszy się spożycie masła - z 4,7 kg w roku 2016 do 4,6 kg w roku bieżącym i do 4,5 kg na osobę w roku przyszłym.5 days ago - Było to związane z silnym wzrostem ceny wieprzowiny względem drobiu w II poł. 2016 r. - komentuje Jakub Olipra.. Pierwsze miejsce zajmuje Irlandia (wzrost 10% w porównaniu z 2016 r.)..

Lata 2005 2010 2013 2014 2015; Spożycie mleka: 173: 189: 206: 205: 213: Tabela.

Co ważne,tempo wzrostu produkcji w Polsce byłowyższeniżśredniaw UE-27.. Spożycie mleka na jednego mieszkańca na rok w litrach (l) w latach 2005, 2010 .Eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewidują, że w tym i w następnym roku spożycie mleka i jego przetworów utrzyma się już na ubiegłorocznym poziomie.. Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 1 kwartał 2022 roku.Dzięki poprawie międzynarodowej koniunktury, rynek mleka w Polsce dostąpił znacznego wzrostu w stosunku do ubiegłego roku.. Na to, że ostatnio chętniej sięgamy po artykuły mleczarskie, wpływ ma nie tylko to, że .W kwietniu 2019 roku do mleczarni w UE - 28 trafiło 14 008,07 tys. ton mleka.. Archiwum Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 roku.. Najczęściej w związku ze znacznym oddaleniem finalnego odbiorcy od gospodarstw rolnych w łańcuchu żywnościowym [van der Vorst 2000, s. 3-9; Chechelski 2015, s. 46-50], oddziaływanie popytu konsumpcyjnego na kształto-wanie się cen i zapotrzebowania na produkty rolne bywa osłabione i odroczone w .Spożycie tego mięsa obniżyło się o 1,4% r/r do 40,8 kg.. - W 2016 r. możliwy jest niewielki, bo 2-4-procentowy r/r wzrost wartości obrotów handlowych przetworami mleczarskimi, co będzie konsekwencją zwiększenia wolumenu wywozu oraz cen .Statystyczny Kowalski w 2017 roku wypił łącznie 223 litry mleka.. Liczba ta zawiera w sobie przetwory, ale nie uwzględnia masła.. W trzech kwartałach ubiegłego roku konsumpcja artykułów mleczarskich ukształtowała się na poziomie 4,77 kg na osobę i była o 1,9% niższa niż w tym samym okresie 2017 roku.Aktualnie bilansowe spożycie nabiału na jednego mieszkańca to 219 litrów/osobę*..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt