Uzupełnij tabelkę odpowiednimi formami przymiotników

Pobierz

i do każdego odmienić przez : Czas teraźniejszy, 1 os. pl. czas przeszły; 2 os. lm.. rzeczowniki czasowniki przymiotniki _____ _____ _____ _____ _____ _____ 3.. Uwaga!. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć.. Przed tobą tabela z najważniejszymi czasownikami nieregularnymi.. Stopień równy oznacza przymiotnik w podstawowej formie.. Trzeba utworzyć stopień wyższy i najwyższy do podanych przymiotników i przysłówków formami zaprzeczonymi.Uzupełnij tabelę przymiotnikami i przysłówkami: czysty, słabo, głośno w stopniu równym, wyższym i najwyższym z partykułą nie ?. PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK CZASOWNIK Ćwiczenie 4 Połącz opis krajobrazu z ilustracją.. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy.. czas przyszły 2 os.lp.. 3.Myślę, iż lepiej byłoby podzielić tę tabelkę ze stopniowaniem przymiotników na trzy części, w pierszej stopniowanie er, est, w drugiej stopniowanie more, most, a w trzeciej nieregularne.. Z szuflady wysypały się rzeczy- w pierwszej znajdują się te, które zostałyUzupełnij tabelkę formami 2 os. l. p. podanych czasowników.. PRZYMIOTNIK STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY Przykład old OLDER the oldest 1 BAD 2 LONGER 3 EXCITING Zadanie 2 ( _____ / 5 punktów) Uzupełnij zdania, używając stopnia wyższego lub najwyższego przymiotników podanych w nawiasach.Ćwiczenie 3 Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsce w tabeli..

Zad.1 Uzupełnij tabelkę odpowiednimi formami przymiotników.

kreskę.. Stopnia wyższego używamy, gdy chcemy .Przymiotniki jednosylabowe: the + przymiotnik + -est; zakończone na samą spółgłoskę - podwajamy spółgłoskę i dodajemy the i -est.. tryb rozkazujacy 1 os. lm.Dopasuj przymiotniki ogromny i wielki do podanych rzeczowników: ______________mistrz, ______________sukces.. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym.. Upewnij się, że właściwie stosujesz zasady łącznej i rozłącznej pisowni przeczenia NIE.. r.męskoosobowy.. jajko- _____, _____ mleko- _____, _____ piórko- _____, _____Uzupełnij tabelki, wpisując poprawne formy czasowników Wziąść - ( 1 osoba liczby poj, r męski czas przeszły ) - ja wziąłem przyjść -ja przychodzę - Umieć - ( 1osoba, liczby poj, czas teraźniejszy) ( 3 osoba, liczba mnoga czas teraźniejszy ) - ja umiem, oni umieją 3.3.. W języku angielskim rozróżniamy trzy stopnie intensywności przymiotnika: równy (positive), wyższy (comparative) i najwyższy (superlative).. Obok każdego zdania zapisz przypadek.. _________________pudłować.. Powiedz, w jakim stopniu wystąpiły: równym, wyższym czy najwyższym.. Poznajemy ciekawostki o świecie, wskazując przymiotniki.1.. zakończone na -y - usuwamy -y i dodajemy the i -iest; Przymiotniki wielosylabowe: the most + przymiotnik..

Uzupełnij tabelkę zaprzeczonymi formami podanych przymiotników i przysłówków.

Uzupełniamy wypowiedzi przymiotnikami.. Jaką funkcję w zdaniu pełnią1.. climbing mountans / wlking in the hills.Stopniowanie przymiotników angielskich to zróżnicowanie ich na podstawie intensywności tej cechy, którą opisują.. skalistych i stromych zboczach.. _________________strzelać.. _____ Dzieci biegają.. _________________przymierzyć.. Wskazujemy przymiotniki i podpisujemy nimi rysunki.. Dzięki temu nauka stopniowania przymiotników po angielsku będzie dużo łatwiejsza quote stupid-more stupid-the most lider (not verified) - 06/14/2013 - 21:351.Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników.. Z podanego tekstu wypisz po 2 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki.. Burek szczeka.. Ułóż zdania z przymiotnikami w formie zaprzeczonej z poprzedniego ćwiczenia.. Zad.2 Napisz zdania porównujące typy wakacji i miejsca, w których spędzmy.. Uzupełnij tabelkę wpisując w brakujące miejsca odpowiednią formę czasownika: czasownik osoba liczba czas myślimy 1 mnoga teraźniejszy spaliście pójdę będziemy układać rysuję myślą poszli 4. część 2 ' Czarowanie słowem ' do klas 5.. Bezokolicznik:zjeść, lubić,ugrząść,wieść.. Przysłówki well oraz badly stopniujemy tak samo jak przymiotniki good i bad od których pochodzą, np. well - better - the best (dobrze - lepiej - najlepiej)..

uzupełnij treść ...Uzupełnij zdania odpowiednimi formami stopnia wyższego przymiotników.

Rozwiń podane zdania.. czytał, niegrzeczny, samolot, tygrys, słodki, biegały, ulewny, pisał, tulipan, piekarz, słonecznie, pływałZadanie.. Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesny.. Wyszukujemy w zdaniach przymiotniki i poznajemy rolę tej części mowy.. W podanym tekście zapisz we właściwej formie przymiotniki podane w nawiasie.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać.Przydatność 75% Stopniowanie przymiotnika.. - Kiedy zmywałem naczynia, myślałem o wakacjach.. Czynności trwają jednocześnie, więc stosujemy .Uzupełnij przysłowia przysłówkami.. liczbę i rodzaj przymiotnika.. Przymiotniki, które stopniują się nieregularnie należy zapamiętać.Gimnazjum rozwiązane Uzupełnij tabelkę odpowiednimi formami przysłówków Odpowiedź 4.2 /5 144 paulakurzawinsp0ktb9 Odpowiedź: 2. nearer , the nearest 3. caferuly, the most carefuly 4. difficult, more difficult 5. fast, the fastest 6. good, the best 7. worse, the worst 6.wellRozpoznawanie przymiotników.. Tylko, żebyś czasem nie pomyślała, żeby uczyć się wszystkiego, "jak leci" - za chwilę podpowiem ci, jak się nauczyć tej tabeli.. Tam gdzie nie mozna wskazać danej formy, postaw.. Dopasuj do czasowników zapisanych na tarczy odpowiednie przysłówki:rzadko,celnie,szybko..

"Droga nasza wiedzie poprzez ... Uzupełnij zdania odpowiednimi formami przymiotników.

Do podanych rzeczowników dopisz po 2 przymiotniki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt